خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Got error 28 from storage engine]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

نویسندگان مجله

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Got error 28 from storage engine]
SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_tag') AND tr.object_id IN (1469) ORDER BY t.name ASC

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Got error 28 from storage engine]
SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') AND tr.object_id IN (1469) ORDER BY t.name ASC

نویسندگان مجله

شما هم می‌توانید به جمع نویسندگان مجله Hive ملحق شوید، کافی هست که دست به قلم(کیبود) شوید و اولین تجربه و یا دانش خودتان را با دوستانتان به اشتراک بگذارید. برای شروع این لینک رو مشاهده کنید.