نویسنده: نوید کاشانی

در سال های گذشته با مشارکت در پروژه وردپرس فارسی به صورت حرفه ای وارد دنیای وب شدم و هم اکنون در قالب یک مجموعه نیازهای نرم افزاری استارتاپ ها را به منظور رشد و گرفتن سرمایه انجام می دهیم