شرایط همکاری

جهت پیوستن به جمع نویسندگان مجله و ارسال مقاله شرایط مشخصی وجود دارد. مهمترین این شرایط تسلط بر موضوعی است که قصد ارائه آن را دارید تا در نتیجه مطلبی که منتشر می‌کنید از صحت کافی برخوردار باشد. بطور مثال اگر قصد معرفی یک فریمورک برنامه‌نویسی را دارید باید تجربه کاری مورد نیاز را داشته باشید تا حدی که بتوانید تفاوت میان فریمورک‌های مشابه با فریمورک مورد نظر خود را برای خواننده توضیح دهید.

شما باید قبل از ارسال مقاله در مورد موضوع آن با سردبیر به توافق برسید. زیرا که ممکن است موضوع مورد نظر شما قبلا در مجله منتشر شده باشد و یا اینکه موضوع مورد نظر خارج از حیطه زمینه‌های مورد نظر مجله باشد. همچنین بعد از نوشتن مقاله آن را منتشر ننمایید تا توسط سردبیر بررسی و ویراستاری شود. مطالب در انتها توسط سردبیر منتشر می‌شوند.

تهیه تصاویر مرتبط با مقاله به عهده نویسنده است. همچنین متن مورد نظر باید حداقل لازم صحیح‌نویسی را داشته باشد. در این بین رعایت فاصله و نیم‌فاصله از اهم موارد است.

شما می‌توانید به هر تعدادی که می‌توانید مقاله ارسال نمایید و اجباری جهت ارسال تعداد مشخصی از مقاله در یک بازه زمانی نیست.

با ما توسط hi در hive.ir تماس بگیرید.